Ακολουθήστε μας

Αφρο - Μπετόν

Ως Αφρο-Μπετόν χαρακτηρίζονται γενικά τα τσιμεντοκονιάματα ή σκυροδέματα με πυκνότητα αλλά και αντοχή σαφώς μικρότερη από την πυκνότητα των κανονικών σκυροδεμάτων(2150-2500 kg/m3 ).

H αντοχή αυξάνει ανάλογα με την πυκνότητα. Tα Αφρο-Μπετόν με μεγάλη σχετικά πυκνότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κατασκευή φερόντων δομικών στοιχείων, ενώ για μη φέροντα δομικά στοιχεία, κατασκευές πλήρωσης, θερμομονωτικές στρώσεις κτλ. χρησιμοποιούνται Αφρο-Μπετόν χαμηλής σχετικά πυκνότητας.

Το αφρο μπετόν είναι ελαφρύ σαν υλικό και είναι θερμοηχομονωτικό.

Χρησιμοποιείται για θερμομόνωση ταράτσας καθώς και για γεμίσματα δαπέδων.

Η παρασκευή του γίνεται με ειδικό μηχάνημα (πρέσσα).

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ TO ΣΩΣΤΟ ΑΦΡΟ-ΜΠΕΤΟΝ!
Γιά μόνωση ταράτσας καλέστε τον Ταράτσα!